سامانه معرفی مدیران، به منظور تحقق وعده دولت مردمی و استفاده از نیرو های شایسته، متعهد و متخصص کشور در عرصه های مختلف، راه اندازی شده است.
در این سامانه کاربران می توانند، اشخاص و مدیرانی را که شایستگی لازم برای فعالیت در سمت های اجرایی دولت مردمی دارند، معرفی نمایند.
بدین منظور لازم است، بعد از ثبت نام و تکمیل اطلاعات اولیه شخصی خود، وارد بخش "پیشنهاد جهت معرفی مدیر" شده و نسبت به ورود اطلاعات افراد مدنظر، اقدام نمایند.
بعد از آن به منظور دعوت از مدیر معرفی شده، پیامکی برای ورود به سامانه و تکمیل اطلاعات فردی، به ایشان ارسال می گردد.
همچنین کاربران چنانچه خود را شایسته حضور در سمت های اجرایی و مدیریتی می دانند، می توانند به صورت مستقیم، در بخش "تکمیل اطلاعات و رزومه فردی" نسبت به تکمیل فرم ها و اطلاعات مربوطه اقدام نمایند.